Kırılmak – İncinmek

Kırılmak; Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak.
İncinmek; Çarpma, sıkışma, burkulma vb. etkenlerle vücudun bir yeri ağrı verir duruma gelmek. Diğer anlamı ise; Birinin herhangi bir davranışı yüzünden üzüntü duymak, gücenmek.
Aslında kırılmak, herkesin fark ettiği bir eylem olmakla birlikte, incinmek sadece insanın kendisinin hissettiği bir duygudur.