ANNE BABALARIN YAPMASI GEREKENLER

Çocuklara öfkelendiğinde anne babaların yapması gerekenler
1- Olayları genelleştirmeyin ve felaketleştirmeyin
2- Sadece olumsuza odaklanmayın
3- Yorum yapmadan anlamaya çalışın
4- Duygularını asla değersizleştirmeyin ve aşağılamayın
5- Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. İyi gününüzde değilseniz bunu ifade edin
6- Değerler üzerinden kurallar koyun
7- Çözüm odaklı olun
8- Şans verin

UYUMAZSAK NE OLUR?

Vücudun hastalıklara karşı direnci düşer
Kas gücü zayıflar
Kan şekeri dengesi bozulur
Nefes alış-veriş ritmi bozulur
Vücut ısısı düşer
Görme ve konuşma bozuklukları başlar
Unutkanlık baş gösterir
Sinirlilik, tahammülsüzlük olur