Kendin Ol

Mütevazi ol; Saygınlaşırsın.
Çalışkan ol; Nasiplenirsin.
Nazik ol; Hatırlanırsın.
Cömert ol; Rızıklanırsın.
Meraklı ol; Öğrenirsin.
Güvenilir ol; Değerlenirsin.
Affedici ol; Hafiflersin.
Kendin ol; Mutlu olursun.